Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki
22 – 24 marca 2019

O Konferencji


Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez czołowe ośrodki matematyczne w Polsce – Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW.

Powstała ona z inicjatywy:

  • Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,
  • MI2 Data Labu,
  • Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • Koła Naukowego Data Science Politechniki Warszawskiej.

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane zarówno przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą jak i osoby zawodowo uprawiające matematykę. Częścią konferencji będzie także sesja plakatowa.

Galeria zdjęć

Więcej informacji


Data

22-24 marca 2019


Miejsce

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stefana Banacha 2
02-097 Warszawa


Regulamin
Regulamin konferencji dostępny jest w tym miejscu.

DwuMIan 2018
Strona edycji 2018

PROGRAM KONFERENCJI

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz książką konferencyjną.

W ramach Konferencji odbędą się dwa spotkania integracyjne. Więcej informacji wkrótce!

Konkursy

Formularz Konkursowy

Na koniec konferencji odbędzie się konkurs na najlepsze referaty oraz plakat. Głosowanie odbędzie się przez internet. Będziecie mieli na nie czas 15 minut przed oficjalnym zakończeniem konferencji. Zapraszamy wszystkich do udziału! Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Poza poważnymi konkursami za najlepszy referat każdej ze ścieżek oraz plakat, przygotowaliśmy dla Was konkurs naklejkowy. Zasady są proste: trzeba zebrać zestaw składający się z 12 różnych naklejek i wkleić je do książki konferencyjnej. Na start dostajecie jedną naklejkę w pakiecie startowym. Kolejne będziemy rozdawać pod koniec wykładów plenarnych. Naklejki będą rozdawane losowo, także wymieniajcie się. Być może to właśnie Ty, zbierzesz je wszystkie! Uwaga! Oczywiście, każda osoba, która zbierze zestaw naklejek wygrywa, ale spieszcie się, gdyż liczba nagród jest ograniczona. Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.

Rejestracja

Rejestracja na konferencję jest zamknięta.

Ścieżki tematyczne

Konferencja podzielona jest na dwie równoległe sesje tematyczne.

Statystyka i Inżynieria Danych

Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych

W dobie szybkiego postępu technologicznego rejestrowanie i przechowywanie informacji różnego typu nie stanowi już dla nas wyzwania – obecnie o wiele większych trudności nastręcza wybór odpowiedniej części dostępnych pomiarów i ich interpretacja. I choć termin „data scientist”, oznaczający osobę podejmującą próbę zmierzenia się z tym ogromem danych, powstał zaledwie kilka lat temu, od razu zadebiutował jako określenie „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Big Data i związane z tą tematyką zagadnienia są dziś bez wątpienia jednym z głównych nurtów w szeroko pojętej inżynierii i analizie danych. Szukanie pewnych wzorców i regularności prowadzące do uzyskania nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, problem kompresji zgromadzonych informacji, jak i optymalizacja algorytmów, by możliwa była praca z tak dużymi zbiorami – są to zadania stojące przed statystykami i badaczami danych. Tworzone zgodnie z dostępną nam wiedzą statystyczną modele wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami, umożliwiają prognozowanie poziomów różnych czynników oraz wspierają podejmowanie decyzji. Nawet analiza wykorzystująca najprostsze metody może dać nam pewną wiedzę o zachodzących zjawiskach.

Do udziału w bloku „Statystyka i Inżynieria Danych” serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy podchodzą do wymienionych wyżej zagadnień od strony statystyki matematycznej, jak i tych o bardziej praktycznym podejściu, mogących zaprezentować wyniki swojej pracy. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów poruszających tematykę estymacji i modeli parametrycznych lub nieparametrycznych, analizy wielowymiarowej i szeregów czasowych od strony teoretycznej oraz przedstawiających przykłady ciekawych zastosowań metod analizy danych do odpowiedzi na postawione uprzednio pytania.

Matematyka pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Wszelkie procesy techniczne, opis zjawisk przyrodniczych, predykcja zachowania układów wiąże się często z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi. Rozważane układy równań różniczkowych (zarówno zwyczajnych jak i cząstkowych) mają za zadanie jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Istotnym elementem matematyki przemysłowej jest modelowanie matematyczne. Obniża ono znacznie koszty budowy układu i pozwala ono sprawdzić zachodzenie pewnych zjawisk za pomocą jedynie implementacji i symulacji. Dzięki matematyce możemy obliczać naprężenia i odkształcenia materiałów, przewidywać pogodę, badać procesy biologiczne. Blok „Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych” będzie poświęcony wyżej opisanym zagadnieniom. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich matematyków oraz inżynierów różnych dziedzin zainteresowanych lub też wykorzystujących w swej pracy najnowsze metody matematyczne w inżynierii.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich referatów i plakatów związanych z tematami zarówno czysto praktycznymi (np. metody numeryczne, ich zastosowania w obliczeniowej mechanice płynów, wytrzymałości materiałów czy też mechanice kwantowej, algorytmy rekonstrukcji w technikach obrazowania medycznego, programowanie całkowitoliczbowe itd.), jak również bardziej teoretycznymi (np. istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań równań różniczkowych, zastosowania nierówności wariacyjnych czy też zagadnienia związane z metodami probabilistycznymi, układami dynamicznymi lub geometrią różniczkową).

Zaproszeni goście

Dr hab. Wojciech Domitrz, prof PW

Geometria kaustyki Wignera, czyli po co matematykowi eksperymenty?

Kaustyka Wignera zamkniętej krzywej płaskiej to zbiór środków odcinków łączących punkty na krzywej o równoległych prostych stycznych. Badania geometrii tego zbioru zapoczątkował Michael Berry w pracy o funkcji Wignera w semi-klasycznej mechanice. W ramach wykładu opiszę geometrię i osobliwości kaustyki Wignera zamkniętych krzywych płaskich wyjaśniając na tym przykładzie po co matematykowi modelowanie.

Bio
Absolwent a następnie nauczyciel akademicki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej. Jest matematykiem specjalizującym się w teorii osobliwości i geometrii symplektycznej. W 2010 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych. Od 2012 r. jest profesorem nadzwyczajnym Politechniki Warszawskiej. Pracuje na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych. W kadencji 2012-2016 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauczania, a od września 2016 jest Dziekanem tego wydziału.


RozwińProf. dr hab. inż. Jacek Koronacki

Analiza danych o wielkim wymiarze z perspektywy statystyki

Rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, że możemy utonąć w powodzi danych. Ale możemy też z tej powodzi starać się wydobywać nową i wartościową wiedzę. Na przykład niezwykle rozwinęły się biotechnologie pozwalające na zbieranie masowych danych o żywych komórkach. Wyzwanie, jakie się za tym od początku kryło, brało się stąd, że typowe dane w takich zastosowaniach biologicznych charakteryzowały się małą liczbą obserwacji (obiektów) – np. rzędu dziesiątków lub setek – z których każda opisana była tysiącami lub większą liczbą atrybutów (cech). Początkowo dobrymi i ważnymi przykładami problemów tego typu były dane mikromacierzowe, dotyczące tzw. ekspresji genów, lub dane proteomiczne. Z czasem badaniami tego typu objęto dane epigenetyczne, mieliśmy coraz większe liczby obserwacji, ale też coraz większe liczby atrybutów opisujących te obserwacje. W ramach wykładu naszkicowany zostanie stan badań w obszarze uczenia pod nadzorem w opisanej sytuacji. Krótko przedstawimy różne podejścia do selekcji istotnych atrybutów oraz budowy modelu na podstawie danych. Jedno z tych podejść, powstałe w Zespole Biologii Obliczeniowej IPI PAN zostanie opisane nieco dokładniej.

Bio
Profesor Koronacki był przez wiele lat Dyrektorem Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Jest autorytetem w dziedzinie analizy statystycznej i uczenia maszynowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zastosowania tych metod, zwłaszcza w bioinformatyce. Wykładał na Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach w Polsce, w USA, Australii i Argentynie. Jest członkiem Rad Naukowych Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Instytutu Badań Systemowych PAN (był jej przewodniczącym przez dwie kadencje). Jest członkiem (Fellow) brytyjskiego Instytutu Matematyki i Jej Zastosowań. Jest członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma International Journal of Data Mining, Modelling and Management (Senior Editor).


RozwińDr hab. Javier de Lucas Araujo

Piękna geometryczna droga do rzeczywistości

Wykład stanowi krótki przewodnik historyczny po różnych teoriach geometrycznych, które pojawiły się w celu wyjaśnienia własności i struktury wszechświata. Zaczynając od przełomowych geometrycznych idei przedstawionych w rozprawie habilitacyjnej Riemanna, omówię niezbędne pojęcia matematyczne, m.in. rozmaitości symplektycznej, wielosymplektycznej, Poissona, Riemanna, pojawiające się w opisie równań Maxwella w elektromagnetyzmie, mechaniki klasycznej i kwantowej, klasycznej teorii pól, teorii względności i najnowocześniejszych teorii fizycznych. W tych wszystkich teoriach, geometria odgrywała istotną rolę w celu wyjaśnienia właściwości problemów fizycznych.

Bio
Dr hab. Javier de Lucas pracuje w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Naukowo zajmuje się geometrią różniczkową, nieliniowymi równaniami różniczkowymi oraz ich zastosowaniami w fizyce i matematyce. Jest autorem 46 publikacji naukowych. Jego praca doktorska została wyróżniona nagrodą specjalną Uniwersytetu w Saragossie (Hiszpania). Był postdokiem w Instytucie Matematycznym PAN i realizował pobyty naukowe w École Normale Supérieure de Cachan (Francja) oraz Centre de Recherches Mathématiques (Kanada). Otrzymał różne nagrody naukowe oraz dydaktyczne, m.in. Nagrodę Dydaktyczną Wydziału Fizyki UW (2013), Nagrodę Indywidualną Trzeciego Stopnia (UW, 2015) oraz Nagrodę Dydaktyczną Rektora UW (2017).


RozwińDr hab. Piotr Miłoś

Uczenie ze wzmocnieniem, lekcja wygrywania

Uczenie ze wzmocnieniem może potencjalnie rozwiązać każdy problem decyzyjny. Pomimo, że cel ten jest wciąż daleki do osiągnięcia praktycznie, to w ostatnich latach byliśmy świadkami spektakularnych sukcesów. W wystąpieniu pokażemy jak jak wygrać w grę Atari, jak pokonać mistrza świata w Go, jak grać w Starcrafta, jak nauczyć się biegać i jak wykazać twierdzenie. Naszkicujemy algorytmy, które pozwoliły osiągnąć te sukcesy i opiszemy codzienne problemy badacza w tej dziedzinie.

Bio
Piotr Miłoś jest adiunktem na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Otrzymał tytuł doktora z zakresu rachunku prawdopodobieństwa. Począwszy od 2016 zainteresował się także uczeniem maszynowym. Zajmuje się tym tematem w ramach pracy naukowej jak i we współpracy z firmą deepsense.ai. Jego główną specjalizacją jest uczenie ze wzmocnieniem (ang. reinforcement learnning). Praca nad zagadnieniami z tej dziedziny doprowadziła do opracowania nowych algorytmów (np. uczenia hierarchicznego), zastosowania uczenia ze wzmocnieniem do zadań praktycznych jak i tzw. uczenia modelowego.


RozwińProf. dr hab. Krzysztof Chełminski

Odkształcenia niesprężyste. Modelowanie i analiza matematyczna

W modelowaniu zjawisk oraz procesów fizycznych, biologicznych, chemicznych, ekonomicznych i z wielu innych dziedzin nauki kluczową rolę odgrywają równania różniczkowe. Na tym wykładzie przedstawiony zostanie pewien sposób modelowania odkształceń ciała stałego, które zależą nie tylko od stanu badanego materiału w danej chwili czasu, a także od stanów poprzednich. Tego typu odkształcenia występują w wielu procesach technologicznych, na przykład odkształcenia łopatek w turbinie silnika odrzutowego. Dlatego analiza matematyczna oraz numeryczna odkształceń niesprężystych jest bardzo ważna dla przemysłu. Model, który zostanie zaprezentowany, jest sprzężeniem liniowego układu równań różniczkowych cząstkowych z nieliniowym układem równań różniczkowych zwyczajnych. Poza samym modelowaniem przedstawiona zostanie także analiza matematyczna poprawności badanego modelu, to znaczy wyniki dotyczące istnienia i jednoznaczności rozwiązań w odpowiednich przestrzeniach funkcyjnych.

Bio
Prof. Krzysztof Chełmiński jest Kierownikiem Zakładu Równań Różniczkowych Cząstkowych oraz Kierownikiem Studiów Doktoranckich na Wydziale MiNI PW. Naukowe zainteresowania to analiza matematyczna odkształceń ciał stałych, a w szczególności odkształceń niesprężystych. W latach 1992 - 2001 pracował w projekcie naukowym prowadzonym na TU Darmstadt i TU Karlsruhe. W latach 2001-2003 pracował na Uniwersytecie w Konstanz. Prof. Chełmiński jest też Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Edukacji Matematycznej - organizatora Olimpiady Matematycznej i Olimpiady Matematycznej Juniorów.


RozwińDr Tomasz Miller

Elementy geometrii czasoprzestrzeni

Od czasów Alberta Einsteina i jego wykładowcy Hermanna Minkowskiego wiemy, że czas i przestrzeń nie są odrębnymi składnikami świata fizycznego, lecz stanowią jedynie aspekty "czasoprzestrzeni" dającej się zadziwiająco dobrze modelować jako pewien czterowymiarowy obiekt geometryczny. Co więcej, w ten geometryczny obraz wpisuje się grawitacja, a także przyczynowość, albowiem zgodnie z teorią względności prędkość światła w próżni jest nieprzekraczalna dla wszelkich fizycznych oddziaływań, a zatem także dla wszelkich łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Czym się różni geometria Minkowskiego od euklidesowej? Czym są stożki świetlne? Co wynika z geometrycznego ujęcia przyczynowości? Co z rozmytymi cząstkami kwantowymi - czy i one podlegają Einsteinowskiemu ograniczeniu prędkości? Co matematyka przyczynowości dla obiektów nielokalnych ma wspólnego z... optymalizacją robót ziemnych w XVIII-wiecznej Francji?

Bio
Dr Tomasz Miller, fizyk matematyczny, absolwent Wydziałów Fizyki oraz MiNI Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania na styku ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej, zajmując się głównie pojęciem przyczynowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych, obecnie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim jako adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Amator książek Hellera, Lema i Dukaja, a także kawy i żonglerki.


RozwińDr Michał Burdukiewicz

Alfabet życia: n-gramowa analiza białek

Białka to podstawowe elementy strukturalne organizmów żywych. Są zaangażowane we wszystkie procesy życiowe, począwszy od podziału komórki a kończąc na jej śmierci. Wszystkie białka zbudowane są z długich łańcuchów aminokwasów, związków o zróżnicowanych właściwościach fizykochemicznych. O wykonywanej przez białko funkcji decyduje właśnie ułożenie aminokwasów w jego sekwencji. Metody uczenia maszynowego pozwalają na podstawie sekwencji aminokwasów przewidywać własności białek. Krótkie ciągi (n-gramy) aminokwasów mogą być interpretowane jako słowa zawierające informację na temat funkcji danego białka. Takie podejście zastosowałem do przewidywania amyloidów, zróżnicowanej grupy białek związanych z chorobami neurodegeneratywnymi (np. choroba Alzheimera, Parkinsona, Creutzfeldta-Jakoba). W trakcie moich badań opracowałem AmyloGram, oparte na lasach losowych narzędzie umożliwiające wykrywanie nowych amyloidów. AmyloGram już znalazł swoje zastosowanie w badaniach eksperymentalnych i pozwolił zidentyfikować nieznany wcześniej amyloid.

Bio
Michał Burdukiewicz: bioinformatyk, związany z Wydziałem Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Brandenburg University of Technology Cottbus-Senftenberg. Zawodowo zajmuje się analizą funkcjonalną białek oraz medycyną spersonalizowanej. W czasie wolnym Michał promuje język R poprzez pracę na rzecz fundacji Why R? oraz Stowarzyszenia Wrocławskich Użytkowników R (STWUR).


RozwińDr Szymon Charzyński

Matematyka fal grawitacyjnych

Ze względu na skomplikowaną strukturę matematyczną teorii względności, znajdowanie odpowiedzi na pytania, co ta teoria właściwie przewiduje w konkretnych sytuacjach fizycznych trwa w zasadzie do dzisiaj. Jednym z przykładów jest zjawisko promieniowania grawitacyjnego. Einstein szybko po sformułowaniu teorii względności wywnioskował, że przewiduje ona istnienie fal grawitacyjnych. W późniejszych swoich pracach poddał tę hipotezę w wątpliwość, aż w końcu w swoim mniemaniu ją obalił. W konsekwencji, wielu uczonych, uznając autorytet Einsteina, nie wierzyło w promieniowanie grawitacyjne. Na szczęście nie wszyscy. Przełomowe prace teoretyczne ukazały się już po śmierci Einsteina i przekonały środowisko relatywistów, że ogólna teoria względności jednak przewiduje istnienie fal grawitacyjnych. Otworzyło to drogę do budowy detektorów, które kilka lat temu potwierdziły wreszcie doświadczalnie istnienie promieniowania grawitacyjnego. W swoim wystąpieniu opowiem o głównych zwrotach akcji w historii matematycznych zmagań z teorią promieniowania grawitacyjnego oraz o najnowszych teoretycznych przewidywaniach zaskakujących własności pewnych typów fal grawitacyjnych.

Bio
Dr Szymon Charzyński jest adiunktem w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zastosowaniami geometrii różniczkowej i teorii grup w klasycznej i kwantowej teorii pola. Jego najnowsze wyniki dotyczą pułapkowania cząstek przez fale grawitacyjne obdarzone orbitalnym momentem pędu. Od 2013 roku pracuje w miesięczniku Delta, gdzie od października 2018 pełni funkcję redaktora naczelnego.


RozwińDr hab. Błażej Miasojedow

Metody obliczeniowe dla analizy danych spektrometrycznych

Spektrometria mas jest ważnym narzędziem pomiarowym do analizowania substancji chemicznych takich jak białka czy metabolity. Automatyczna analiza danych spektrometrycznych pozwala na efektywniejsze i dokładniejsze analizowanie wyników. Na wykładzie przedstawiony zostanie mechanizm działania spektrometrów, algorytm służący do efektywnego generowania obwiedni izotopowych zadanych związków, metody porównywania widm masowych, algorytmy do automatycznego oznaczania widm. Ponadto przedstawiony będzie matematyczny model dysocjacji jonów pozwalający na analizę mechanizmu działania spektrometru w zależności od ustawień parametrów eksperymentu. Przedstawione narzędzia i metody zostały opracowane przez grupę bioinformatyczną z MIMUW.

Bio
Błażej Miasojedow jest absolwentem matematyki Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania zawodowe obejmują metody obliczeniowe w statystyce, statystyka bayesowska oraz metody analizy danych w proteomice i metabolomice. Dotychczas pracował w Telecom ParisTech, IM PAN , MIM UW, obecnie jest adiunktem w zakładzie statystyki MIM UW oraz stałym współpracownikiem w grupie bioinformatycznej na MIM UW.


Rozwiń

Organizatorzy

Zarząd Samorządu Studentów MIM UWWydziałowa Rada Samorządu Studentów MiNI PWKoło Naukowe Modelowania MatematycznegoMI2 DataLabKoło Naukowe Data Science MiNI PW

Komitet organizacyjny

Krzysztof Spaliński – przewodniczący komitetu organizacyjnego
Michał Suchoński – koordynator główny (MiNI PW)
Szymon Maksymiuk – koordynator ds. promocji
Łukasz Błaszczyk
Maria Czaplicka
Alicja Gosiewska
Krzysztof Jahn
Joanna Jasińska
Małgorzata Łazęcka
Jolanta Mozyrska
Aleksandra Mysiak
Kacper Siemaszko
Aleksandra Strączyńska
Kamil Wołos

Komisja programowa

prof. dr hab. Urszula Foryś (MIM UW)
prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (MiNI PW, IBS PAN)
dr hab. Monika Piotrowska (MIM UW)
dr Piotr Krzyżanowski (MIM UW)
dr inż. Łukasz Błaszczyk (MiNI PW)

Partner GłównyPartnerzyWykłady i Warsztaty PartnerówSylwester Deć (Oracle)

Architektura Big Analytics - wyzwania w Smart City

Abstrakt:
Opowiemy o koncepcji hybrydowej hurtowni danych, która jest odpowiedzą na obecne wyzwania stojące przed analitykami.Z jednej strony oczekujemy od nich dostarczania przetworzonych informacji szybciej, z większą dokładnością Z drugiej strony muszą oni zmierzyć się z coraz to większymi zbiorami danych, napływającymi często w czasie rzeczywistym, w dodatku w przeróżnych formatach i postaciach. Pokażemy z czego powinna się składać i jak działa hybrydowa hurtownia i jakie akceleratory można zastosować.

Sylwester Deć:
ekonomista i informatyk, pasjonat wykorzystania technologii informatycznych w biznesie. Architekt rozwiązańBusiness Intelligence, hurtowni i integracji danych w Oracle. Od 18 lat projektuje i wdraża hurtownie danych dla systemów zintegrowanychERP, logistycznych i magazynowych dla firm handlowych i produkcyjnych. Zaprojektował wiele rozwiązań analitycznych wspierających sprzedaż, marketing jak i kontroling finansowy, bazujących zarówno na tradycyjnych bazach relacyjnych jak i nowoczesnych narzędziach Big Data


RozwińMarcin Jahn (Oracle)

Od Oracle Academy do Oracle University

Abstrakt:
Opowiem o tym w jaki sposób wielkie korporacje postrzegają proces uczenia się a zwłaszcza dlaczego rozbudowują nadal działy szkoleń. Kiedy trzeba się szkolić i jak szkolimy żeby uzyskać najbardziej efektywne wyniki.Jak zmienia się sposób dostarczania wiedzy, czy tylko nauka w standardowej klasie czy sali wykładowej może przynosić wymierne efekty. Jak wiele znaczy certyfikacja i w dobie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy...

Krzysztof Jahn:
inżynier lotnictwa, pracownik Oracle Polska, związany z informatyką od ćwierćwiecza. Od 12 lat w Oracle University projektuje szkolenia i dostarczaje do kluczowych klietnów Oracle, wcześniej konsultant i wdrożeniowiec w dziale konsultingu Oracle Polska. Aktualniepracuje również jako wykładowca w Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania. Pasjonat podróży, fotografii imuzyki.


Rozwiń

Krzysztof Krzyścin i Oskar Świerad (CD Projekt Red)

Od Wiedźmina do Cyberpunk'a - tworzenie wirtualnych światów na potrzeby gier typu open-world - analiza techniczna

Abstrakt:
Na przykładzie naszego studia przedstawimy (w skondensowanej formie!) proces tworzenia gier komputerowych, zaczynając od metod organizacji pracy, przeglądu używanych narzędzi oraz opisu głównych pipelinów kontentowych. Następnie skupimy się na innowacyjnych technikach używanych podczas produkcji gier typu open-world. Będą to m.in.: techniki proceduralne, tworzenia i dystrybucji geometrii, szeroko pojętej optymalizacji oraz efektów specjalnych. Podsumujemy nasz wykład przeglądając największe wyzwania z jakimi mierzą się developerzy gier typu open-world.

Krzysztof Krzyścin:
Developer gier z 15-letnim doświadczeniem. Zaczynał jako artysta 3D tworzący modele, m.in. przy pierwszej części Wiedźmina. Jako lider artystów technicznych był odpowiedzialny za system pogodowy, proceduralną wodę i szeroko pojętą optymalizację w Wiedźminie 3: Dziki Gon. Od ponad 10 lat związany z Red'em, aktualnie pracuje nad Cyberpunkiem 2077.
Oskar Świerad:
W branży gier od 2010 roku. Pracując jako grafik 3D, stopniowo wprowadzał programowanie i proceduralną generację w swój codzienny zestaw narzędzi. Lubi przekazywać wiedzę i łączyć ze sobą światy grafiki i kodu. W CD Projekcie tworzy narzędzia dla artystów i efekty specjalne do Cyberpunka 2077.


RozwińWojciech Regulski (QuickerSim)

Krótka historia symulacji inżynierskich - o rozwoju komputerów, samolotów i narzędzi matematycznych

Abstrakt:
Prezentacja będzie dotyczyć dwudziestowiecznej historii obliczeń inżynierskich. Po krótkim przedstawieniu inżynierów wspomnianych na wieży Eiffela opowiemy o ewolucji podejść do rozwiązywania zagadnień z mechaniki konstrukcji i płynów. Szczególna uwagę poświęcimy śmiałym wizjom uczestników projektu Manhattan, przekroczeniu bariery dźwięku i rozwoju podejść do (przybliżonego) rozwiązywania równania Naviera-Stokesa. Przedstawimy też rozwój mocy obliczeniowej i jego wpływ na konstrukcje samolotów naddźwiękowych i trudno wykrywalnych. Wystąpienie podsumujemy zarysowaniem trendów na przyszłość.

Dr inż. Wojciech Regulski:
Dr inż. Wojciech Regulski zajmuje się symulacjami w mechanice płynów (CFD) od czasu studiów inżynierskich na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW. Z początku miał do czynienia z metodami spektralnymi, jednak jego kariera naukowa skręciła w stronę Metody Gazu Sieciowego Boltzmanna (lattice Boltzmann method, LBM). Symulacje przepływów przez ośrodki porowate za pomocą LBM stały się tematem jego rozprawy doktorskiej a podczas pobytu w Australii rozwijał LBM dla płynów lepkoplastycznych na potrzeby branży Oli&Gas. W trakcie pobytu na antypodach wraz z Bartoszem Góreckim założyli firmę QuickerSim, która zajmuje się rozwojem oprogramowania do CFD jako wtyczki do MATLABa.


Rozwiń

Rafał Kobiela i Mateusz Jastrząb (PwC)

Warsztaty: Deep learning w teorii i praktyce - podstawy

2 zadania: Na warsztatach uczestnicy będą się zapoznawać z podstawami teoretycznymi i praktycznymi głębokiego uczenia. Ćwiczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem biblioteki Keras w języku Python.

Opis warsztatu:
W tym warsztacie będziemy chcieli wam przekazać teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu podstaw Deep learningu. Pokażemy wam między innymi algorytm propagacji wstecznej, opowiemy o architekturach sieci neuronowych oraz o zanurzeniach słów w przestrzeń euklidesową. W części praktycznej zaprezentujemy użycie sieci neuronowych do analizy sentymentu zdania. Głównym językiem jakiego użyjemy będzie język Python z bibliotekami Numpy, Keras oraz Scikit-learn.
Wymagania:
- Podstawowa znajomość Python 3
- Podstawowa znajomość pakietu Numpy

Rafał Kobiela:
Rafał pracuje jako Data Scientist w dziale Data Analytics PwC Advisory. Zajmuje się szeroko rozumianym uczeniem maszynowym, a szczególnie zastosowaniami w analizie tekstu oraz predictive maintenance. Studiował Informatykę oraz Matematykę na wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.
Mateusz Jastrząb:
Mateusz pracuje jako Data Scientist w dziale Data Analytics PwC Advisory. Brał udział w projektach z branż retail oraz financial services. Mateusz podczas pracy w PwC budował m. in. analizę kosztów zarządzania łańcuchem dostaw w logistyce, segmentację sklepów, predykcje potencjału sprzedażowego sklepów oraz procesy ETLowe przetwarzające terabajty danych w krótkim czasie. Specjalizuje się w języku Python.


RozwińKamil Kwiatkowski (Euros Energy)

Magazynowanie energii w istniejącej infrastrukturze – czyli puzzle dla przedsiębiorczych matematyków i inżynierów

Abstrakt:
Czy magazyn energii elektrycznej, ładowany gdy prąd elektryczny jest w nadmiarze (tani), a wykorzystywany gdy jest go mało (drogi), można skonstruować magazynując w danym obiekcie wyłącznie chłód lub ciepło? Aby to zrobić należy ułożyć puzzle. Pierwszy element układanki to informacje o dostępnej infrastrukturze – czy to biurowiec, czy hotel, zakład produkcyjny czy mroźnia. Drugi – to charakterystyczne profile zapotrzebowanie na energię elektryczną, chłodniczą i cieplną (analiza danych). Kolejny to modelowana (numeryka) lub wyuczona (uczenie maszynowe) charakterystyka termiczna obiektu określająca pojemność magazynu. Czwarty to dostępność prądu elektrycznego mierzona jego ceną.

Dr Kamil Kwiatkowski:
Dr Kamil Kwiatkowski -- fizyk specjalizujący się w mechanice płynów i jej przemysłowych zastosowaniach w obszarze odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza energii z biomasy i geotermii. W pracy naukowej modeluje numerycznie zjawiska zachodzące w procesach przemysłowych, zaś badaniach przemysłowych podejmuje próby ich optymalizacji. Skuteczność swojej pracy mierzy redukcją emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W 2018 roku porzucił Uniwersytet Warszawski aby w firmie Euros Energy opracowywać i wdrażać strategie magazynowania energii w praktyce. Laureat grantu VENTURES i stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, stypendysta British Council oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zainteresowany zmianami klimatu, zrównoważonym rozwojem oraz energetyką zeroemisyjną.


Rozwiń

Patroni


Politechnika Warszawska

JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Dariusz Wasik

Dyrektor Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny

Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Łukasz Stettner

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów Zaawansowanych
Politechniki Warszawskiej

Wspierają nas


Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl


Szkoły Matematyki Poglądowej


Miesięcznik "Delta"


Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej w Naukach Ekonomicznych i Społecznych


Ogólnopolska Matematyczna Konferencja StudentówWydawnictwo LogiŚwiat Matematyki

DwuMIan poleca

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez naszych partnerów, patronów oraz innych organizacji wspierających.9 – 10 kwietnia 2019: Big Data - bigger opportunities - konferencja organizowana przez studentów należących do Koła Naukowego Statystyki, działającego przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

12 – 14 kwietnia 2019: Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów "OMatKo"

17 – 18 czerwca 2019: Sympozjum Fizyki Interdyscyplinarnej w Naukach eKonomicznych i Społecznych

Rozwiń listę wydarzeń

Często zadawane pytania

W tym roku przygotowaliśmy dla Was sekcję FAQ, ale w razie jakichkolwiek wątpliwości piszcie do nas. Chętnie odpowiemy!

Do kiedy trwa rejestracja na konferencję?
Zgłoszenia na DwuMIan przyjmujemy do 10 marca włącznie.

Czy przy zapisach na Konferencję DwuMIan obowiązuje opłata konferencyjna?
Tak, w tym roku pobieramy od Uczestników opłatę w wysokości 35 zł.

Czy Uczestnicy mają zapewniony nocleg?
Nie zapewniamy noclegów, ale załatwiliśmy 10% zniżki dla Uczestników do kilku warszawskich hosteli.

Czy Uczestnicy mają zapewnione wyżywienie?
W cenę konferencji wliczone są obiady w piątek i sobotę oraz ciastka i napoje podczas przerw kawowych.

Co zawiera pakiet startowy?
W pakiecie startowym znajdziesz koszulkę, identyfikator ze smyczą i zestaw gadżetów od organizatorów i Partnerów konferencji.

Czy jak przyjadę później (np. w sobotę albo niedzielę), to będę miał możliwość zarejestrowania się na konferencję i otrzymania pakietu startowego?
Tak, rejestracja będzie możliwa przez cały czas trwania konferencji.

Ile mam czasu na wygłoszenie prezentacji?
Na każdy referat przeznaczone jest 15 minut + 5 minut na pytania od publiczności. Prelegent będzie w widoczny dla niego sposób informowany o czasie pozostałym do końca prezentacji.

Czy referat / plakat może być prezentowany w języku innym niż polski?
Wiodącym językiem Konferencji DwuMIan jest polski, jednak jeśli masz potrzebę wygłoszenia referatu po angielsku, to dajemy taką możliwość. W takim wypadku prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu podczas zgłoszenia. To samo tyczy się posterów. Inne języki nie będą dopuszczane.

Czy jeśli chce za mną przyjechać opiekun naukowy, to musi rejestrować się na konferencję?
Opiekun naukowy może uczestniczyć w Konferencji DwuMIan za darmo, jednak nie będą mu przysługiwały obiady oraz pakiet startowy. Prosimy o poinformowanie nas o przyjeździe takiej osoby w celu wyrobienia identyfikatora.

Rozwiń listę pytań

Kontakt

E-mail

W razie pytań zapraszamy do korespondecji z organizatorami przez e-maila: dwumian@mini.pw.edu.pl

Facebook

Znajdziecie nas także na Facebooku – DwuMIan