Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki
23-25 marca 2018

O Konferencji


Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez czołowe ośrodki matematyczne w Polsce – Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW.

Powstała ona z inicjatywy:

  • Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,
  • MI2 Data Labu,
  • Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • Koła Naukowego Data Science Politechniki Warszawskiej.

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane zarówno przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą jak i osoby zawodowo uprawiające matematykę. Częścią konferencji będzie także sesja plakatowa.

Więcej informacji


Data

23-25 marca 2018

Miejsce

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Politechnika Warszawska
ul. Koszykowa 75
00-662 Warszawa

Ścieżki tematyczne

Konferencja podzielona jest na dwie równoległe sesje tematyczne.

Statystyka i Inżynieria Danych


W dobie szybkiego postępu technologicznego rejestrowanie i przechowywanie informacji różnego typu nie stanowi już dla nas wyzwania – obecnie o wiele większych trudności nastręcza wybór odpowiedniej części dostępnych pomiarów i ich interpretacja. I choć termin „data scientist”, oznaczający osobę podejmującą próbę zmierzenia się z tym ogromem danych, powstał zaledwie kilka lat temu, od razu zadebiutował jako określenie „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Big Data i związane z tą tematyką zagadnienia są dziś bez wątpienia jednym z głównych nurtów w szeroko pojętej inżynierii i analizie danych. Szukanie pewnych wzorców i regularności prowadzące do uzyskania nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, problem kompresji zgromadzonych informacji, jak i optymalizacja algorytmów, by możliwa była praca z tak dużymi zbiorami – są to zadania stojące przed statystykami i badaczami danych. Tworzone zgodnie z dostępną nam wiedzą statystyczną modele wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami, umożliwiają prognozowanie poziomów różnych czynników oraz wspierają podejmowanie decyzji. Nawet analiza wykorzystująca najprostsze metody może dać nam pewną wiedzę o zachodzących zjawiskach.

Do udziału w bloku „Statystyka i Inżynieria Danych” serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy podchodzą do wymienionych wyżej zagadnień od strony statystyki matematycznej, jak i tych o bardziej praktycznym podejściu, mogących zaprezentować wyniki swojej pracy. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów poruszających tematykę estymacji i modeli parametrycznych lub nieparametrycznych, analizy wielowymiarowej i szeregów czasowych od strony teoretycznej oraz przedstawiających przykłady ciekawych zastosowań metod analizy danych do odpowiedzi na postawione uprzednio pytania.

Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych

Matematyka pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Wszelkie procesy techniczne, opis zjawisk przyrodniczych, predykcja zachowania układów wiąże się często z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi. Rozważane układy równań różniczkowych (zarówno zwyczajnych jak i cząstkowych) mają za zadanie jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Istotnym elementem matematyki przemysłowej jest modelowanie matematyczne. Obniża ono znacznie koszty budowy układu i pozwala ono sprawdzić zachodzenie pewnych zjawisk za pomocą jedynie implementacji i symulacji. Dzięki matematyce możemy obliczać naprężenia i odkształcenia materiałów, przewidywać pogodę, badać procesy biologiczne. Blok „Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych” będzie poświęcony wyżej opisanym zagadnieniom. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich matematyków oraz inżynierów różnych dziedzin zainteresowanych lub też wykorzystujących w swej pracy najnowsze metody matematyczne w inżynierii.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich referatów i plakatów związanych z tematami zarówno czysto praktycznymi (np. metody numeryczne, ich zastosowania w obliczeniowej mechanice płynów, wytrzymałości materiałów czy też mechanice kwantowej, algorytmy rekonstrukcji w technikach obrazowania medycznego, programowanie całkowitoliczbowe itd.), jak również bardziej teoretycznymi (np. istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań równań różniczkowych, zastosowania nierówności wariacyjnych czy też zagadnienia związane z metodami probabilistycznymi, układami dynamicznymi lub geometrią różniczkową).

Rejestracja

Zapisy na konferencję rozpoczęły się 15 stycznia 2018 roku i potrwają do 14 lutego 2018 roku.
Regulamin konferencji dostępny jest w tym miejscu.

Zaproszeni goście


Dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW

Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. IMPAN

Dr Paweł Teisseyre

Prof. dr hab. Paweł Strzelecki

Organizatorzy

Koło Naukowe Modelowania Matematycznego


MI2 DataLab


Zarząd Samorządu Studentów MIM UW
Wydziałowa Rada Samorządu Studentów MiNI PW


Koło Naukowe Data Science

To my!

Komitet organizacyjny

Kamil Wołos - Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
Alicja Gosiewska - Koordynator Główny (MI2 DataLab)
Krzysztof Spaliński - Koordynator Główny (MIM UW)
dr inż. Łukasz Błaszczyk
Maria Czaplicka
Magdalena Grodzińska
Aleksandra Grudziąż
Krzysztof Jahn
Kinga Jamróz
Małgorzata Łazęcka
Władysław Olejnik
Michał Suchoński
Karol Talarek

Komisja programowa

prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (MiNI PW)
dr hab. Przemysław Grzegorzewski, prof. PW (MiNI PW, IBS PAN)
dr hab. inż. Marek Gągolewski, prof. PW (MiNI PW, IBS PAN)
dr hab. Monika Piotrowska (MIM UW)
dr Piotr Krzyżanowski (MIM UW)
dr inż. Łukasz Błaszczyk (MiNI PW)

Partnerzy


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą partnerstwa.

Patroni

JM Rektor Uniwersytetu Warszawskiego
dr hab. Marcin Pałys, prof. UW

Politechnika Warszawska

Instytut Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego

Centrum Studiów Zaawansowanych
Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Feliks Przytycki

Wspierają nasFundacja Naukowa Smarter Poland


Szkoły Matematyki Poglądowej


Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów

Kontakt

E-mail

W razie pytań zapraszamy do korespondecji z organizatorami przez e-maila: dwumian@mini.pw.edu.pl

Facebook

Znajdziecie nas także na Facebooku – DwuMIan