Informacje o konferencji

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez czołowe ośrodki matematyczne w Polsce – Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW.

W przygotowaniach uczestniczą studenci z następujących organizacji studenckich:

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane zarówno przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą jak i osoby zawodowo uprawiające matematykę. Częścią konferencji będzie także sesja plakatowa.


Harmonogram konferecji

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji.


Książka abstraktów

Więcej informacji o konferencji oraz abstrakty prelekcji można znaleźć w Książce Abstraktów.


Informacje

Data

27-28 marca 2021


Miejsce

ONLINE

Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji oraz z regulaminem konkursu.

Ścieżki tematyczne

Prelekcje konferencyjne odbywać się będą w dwóch równolegle prowadzonych ścieżkach tematycznych.


Statystyka i Inżynieria Danych

W dobie szybkiego postępu technologicznego rejestrowanie i przechowywanie informacji różnego typu nie stanowi już dla nas wyzwania – obecnie o wiele większych trudności nastręcza wybór odpowiedniej części dostępnych pomiarów i ich interpretacja. I choć termin „data scientist”, oznaczający osobę podejmującą próbę zmierzenia się z tym ogromem danych, powstał zaledwie kilka lat temu, od razu zadebiutował jako określenie „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Big Data i związane z tą tematyką zagadnienia są dziś bez wątpienia jednym z głównych nurtów w szeroko pojętej inżynierii i analizie danych. Szukanie pewnych wzorców i regularności prowadzące do uzyskania nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, problem kompresji zgromadzonych informacji, jak i optymalizacja algorytmów, by możliwa była praca z tak dużymi zbiorami – są to zadania stojące przed statystykami i badaczami danych. Tworzone zgodnie z dostępną nam wiedzą statystyczną modele wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami, umożliwiają prognozowanie poziomów różnych czynników oraz wspierają podejmowanie decyzji. Nawet analiza wykorzystująca najprostsze metody może dać nam pewną wiedzę o zachodzących zjawiskach.

Do udziału w bloku „Statystyka i Inżynieria Danych” serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy podchodzą do wymienionych wyżej zagadnień od strony statystyki matematycznej, jak i tych o bardziej praktycznym podejściu, mogących zaprezentować wyniki swojej pracy. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów poruszających tematykę estymacji i modeli parametrycznych lub nieparametrycznych, analizy wielowymiarowej i szeregów czasowych od strony teoretycznej oraz przedstawiających przykłady ciekawych zastosowań metod analizy danych do odpowiedzi na postawione uprzednio pytania.

Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych

Matematyka pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Wszelkie procesy techniczne, opis zjawisk przyrodniczych, predykcja zachowania układów wiąże się często z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi. Rozważane układy równań różniczkowych (zarówno zwyczajnych jak i cząstkowych) mają za zadanie jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Istotnym elementem matematyki przemysłowej jest modelowanie matematyczne. Obniża ono znacznie koszty budowy układu i pozwala ono sprawdzić zachodzenie pewnych zjawisk za pomocą jedynie implementacji i symulacji. Dzięki matematyce możemy obliczać naprężenia i odkształcenia materiałów, przewidywać pogodę, badać procesy biologiczne. Blok „Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych” będzie poświęcony wyżej opisanym zagadnieniom. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich matematyków oraz inżynierów różnych dziedzin zainteresowanych lub też wykorzystujących w swej pracy najnowsze metody matematyczne w inżynierii.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich referatów i plakatów związanych z tematami zarówno czysto praktycznymi (np. metody numeryczne, ich zastosowania w obliczeniowej mechanice płynów, wytrzymałości materiałów czy też mechanice kwantowej, algorytmy rekonstrukcji w technikach obrazowania medycznego, programowanie całkowitoliczbowe itd.), jak również bardziej teoretycznymi (np. istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań równań różniczkowych, zastosowania nierówności wariacyjnych czy też zagadnienia związane z metodami probabilistycznymi, układami dynamicznymi lub geometrią różniczkową).

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji! Formularz rejestracyjny znajduje się pod tym linkiem.

Partner główny


Match-Trade Technologies

PartnerzyOprogramowanie Naukowo-Techniczne


Euros Energy

PatroniPolitechnika Warszawska


Uniwersytet Warszawski


Dziekan Wydziału Fizyki UW
prof. dr hab. Dariusz WasikInterdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW


Prezydent m.st. Warszawy


Centrum Studiów Zaawansowanych
Politechniki WarszawskiejInstytut Badań Systemowych PAN


Instytut Matematyczny PAN


Instytut Podstaw Informatyki PAN

Organizatorzy

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą studenci Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Warszawskiego.

Oliwia Gadomska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Filip Rękawek
Koordynator ze strony MIM UW


Aleksandra Kuzko

Piotr Klimek

Beata Pawlikowska

Dawid Poławski


Mateusz Przytarski

Krzysztof Spaliński

Michał Suchoński

Mateusz Trubiłowicz

Kontakt

E-mail

W razie pytań zapraszamy do korespondecji z organizatorami przez e-maila: dwumian@mini.pw.edu.pl

Facebook

Znajdziecie nas także na Facebooku – DwuMIan