Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki
22 – 24 marca 2019

O Konferencji


Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez czołowe ośrodki matematyczne w Polsce – Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW.

Powstała ona z inicjatywy:

  • Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,
  • MI2 Data Labu,
  • Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • Koła Naukowego Data Science Politechniki Warszawskiej.

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane zarówno przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą jak i osoby zawodowo uprawiające matematykę. Częścią konferencji będzie także sesja plakatowa.

Więcej informacji


Data

22-24 marca 2019


Miejsce

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stefana Banacha 2
02-097 Warszawa


Regulamin
Regulamin konferencji dostępny będzie w tym miejscu.

DwuMIan 2018
Strona edycji 2018

PROGRAM KONFERENCJI

Zachęcamy do zapoznania się z programem zeszłorocznej edycji oraz zeszłoroczną książką abstraktów.

W ramach Konferencji odbędą się dwa spotkania integracyjne. Więcej informacji wkrótce!

Rejestracja

Więcej informacji o rejestracji już wkrótce!

Ścieżki tematyczne

Konferencja podzielona jest na dwie równoległe sesje tematyczne.

Statystyka i Inżynieria Danych


W dobie szybkiego postępu technologicznego rejestrowanie i przechowywanie informacji różnego typu nie stanowi już dla nas wyzwania – obecnie o wiele większych trudności nastręcza wybór odpowiedniej części dostępnych pomiarów i ich interpretacja. I choć termin „data scientist”, oznaczający osobę podejmującą próbę zmierzenia się z tym ogromem danych, powstał zaledwie kilka lat temu, od razu zadebiutował jako określenie „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Big Data i związane z tą tematyką zagadnienia są dziś bez wątpienia jednym z głównych nurtów w szeroko pojętej inżynierii i analizie danych. Szukanie pewnych wzorców i regularności prowadzące do uzyskania nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, problem kompresji zgromadzonych informacji, jak i optymalizacja algorytmów, by możliwa była praca z tak dużymi zbiorami – są to zadania stojące przed statystykami i badaczami danych. Tworzone zgodnie z dostępną nam wiedzą statystyczną modele wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami, umożliwiają prognozowanie poziomów różnych czynników oraz wspierają podejmowanie decyzji. Nawet analiza wykorzystująca najprostsze metody może dać nam pewną wiedzę o zachodzących zjawiskach.

Do udziału w bloku „Statystyka i Inżynieria Danych” serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy podchodzą do wymienionych wyżej zagadnień od strony statystyki matematycznej, jak i tych o bardziej praktycznym podejściu, mogących zaprezentować wyniki swojej pracy. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów poruszających tematykę estymacji i modeli parametrycznych lub nieparametrycznych, analizy wielowymiarowej i szeregów czasowych od strony teoretycznej oraz przedstawiających przykłady ciekawych zastosowań metod analizy danych do odpowiedzi na postawione uprzednio pytania.

Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych

Matematyka pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Wszelkie procesy techniczne, opis zjawisk przyrodniczych, predykcja zachowania układów wiąże się często z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi. Rozważane układy równań różniczkowych (zarówno zwyczajnych jak i cząstkowych) mają za zadanie jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Istotnym elementem matematyki przemysłowej jest modelowanie matematyczne. Obniża ono znacznie koszty budowy układu i pozwala ono sprawdzić zachodzenie pewnych zjawisk za pomocą jedynie implementacji i symulacji. Dzięki matematyce możemy obliczać naprężenia i odkształcenia materiałów, przewidywać pogodę, badać procesy biologiczne. Blok „Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych” będzie poświęcony wyżej opisanym zagadnieniom. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich matematyków oraz inżynierów różnych dziedzin zainteresowanych lub też wykorzystujących w swej pracy najnowsze metody matematyczne w inżynierii.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich referatów i plakatów związanych z tematami zarówno czysto praktycznymi (np. metody numeryczne, ich zastosowania w obliczeniowej mechanice płynów, wytrzymałości materiałów czy też mechanice kwantowej, algorytmy rekonstrukcji w technikach obrazowania medycznego, programowanie całkowitoliczbowe itd.), jak również bardziej teoretycznymi (np. istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań równań różniczkowych, zastosowania nierówności wariacyjnych czy też zagadnienia związane z metodami probabilistycznymi, układami dynamicznymi lub geometrią różniczkową).

Organizatorzy

Zarząd Samorządu Studentów MIM UWWydziałowa Rada Samorządu Studentów MiNI PWKoło Naukowe Modelowania MatematycznegoMI2 DataLabKoło Naukowe Data Science MiNI PW

To my!

Komitet organizacyjny

Krzysztof Spaliński – przewodniczący komitetu organizacyjnego
Michał Suchoński – koordynator główny (MiNI PW)
Szymon Maksymiuk - koordynator ds. promocji
Łukasz Błaszczyk
Antoni Burski
Alicja Gosiewska
Krzysztof Jahn
Joanna Jasińska
Wojciech Kulikowski
Małgorzata Łazęcka
Jolanta Mozyrska
Aleksandra Mysiak
Kacper Siemaszko
Aleksandra Strączyńska
Kamil Wołos

Komisja programowa

prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (MiNI PW, IBS PAN)
dr inż. Łukasz Błaszczyk (MiNI PW)

PartnerzyZachęcamy do zapoznania się z ofertą partnerstwa.

Patroni


Dyrektor Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny

Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Łukasz Stettner

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Dariusz Wasik

Wspierają nas


Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl


Szkoły Matematyki Poglądowej


Miesięcznik "Delta"Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów

DwuMIan poleca

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez naszych partnerów, patronów oraz innych organizacji wspierających.


10 – 24 listopada 2018: Hackaton Switch to Smart organizowany przez ICM.

11 – 15 marca 2019: Graduate school on Industrial applications of stochastic modeling, IMPAN, Warsaw

18 – 22 marca 2019: 144 European Study Group with Industry (144 ESGI), IMPAN, Warsaw

Rozwiń listę wydarzeń

Kontakt

E-mail

W razie pytań zapraszamy do korespondecji z organizatorami przez e-maila: dwumian@mini.pw.edu.pl

Facebook

Znajdziecie nas także na Facebooku – DwuMIan