octype html> DwuMIan 2022

O konferencji

Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to konferencja studencka wywodząca się z dwóch wiodących ośrodków matematycznych w Polsce – Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Obecnie inicjatywa ta, dzięki zdalnej formie, łączy Warszawę z Krakowem, a dokładnie z Wydziałem Matematyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica.

W przygotowaniach uczestniczą przedstawiciele:

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych statystyką, inżynierią danych oraz zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą, osoby zawodowo zajmujące się matematyką oraz przedstawicieli firm. Częścią konferencji będzie także sesja plakatowa.


Więcej informacji


Data

26-27 marca 2022

Miejsce

ONLINE (platforma hopin.com)


Rejestracja

Konferencja dobiegła już końca. Zapraszamy za rok!


Regulamin

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konferencji oraz z regulaminem konkursu.


Poprzednie edycje

Strona edycji 2021
Strona edycji 2019
Strona edycji 2018


Ścieżki tematyczne

Prelekcje konferencyjne odbywać się będą w dwóch równolegle prowadzonych ścieżkach tematycznych.


Statystyka i Inżynieria Danych
 

W dobie szybkiego postępu technologicznego rejestrowanie i przechowywanie informacji różnego typu nie stanowi już dla nas wyzwania – obecnie o wiele większych trudności nastręcza wybór odpowiedniej części dostępnych pomiarów i ich interpretacja. I choć termin „data scientist”, oznaczający osobę podejmującą próbę zmierzenia się z tym ogromem danych, powstał zaledwie kilka lat temu, od razu zadebiutował jako określenie „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Big Data i związane z tą tematyką zagadnienia są dziś bez wątpienia jednym z głównych nurtów w szeroko pojętej inżynierii i analizie danych. Szukanie pewnych wzorców i regularności prowadzące do uzyskania nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, problem kompresji zgromadzonych informacji, jak i optymalizacja algorytmów, by możliwa była praca z tak dużymi zbiorami – są to zadania stojące przed statystykami i badaczami danych. Tworzone zgodnie z dostępną nam wiedzą statystyczną modele wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami, umożliwiają prognozowanie poziomów różnych czynników oraz wspierają podejmowanie decyzji. Nawet analiza wykorzystująca najprostsze metody może dać nam pewną wiedzę o zachodzących zjawiskach.

Do udziału w bloku „Statystyka i Inżynieria Danych” serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy podchodzą do wymienionych wyżej zagadnień od strony statystyki matematycznej, jak i tych o bardziej praktycznym podejściu, mogących zaprezentować wyniki swojej pracy. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów poruszających tematykę estymacji i modeli parametrycznych lub nieparametrycznych, analizy wielowymiarowej i szeregów czasowych od strony teoretycznej oraz przedstawiających przykłady ciekawych zastosowań metod analizy danych do odpowiedzi na postawione uprzednio pytania.

Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych

Matematyka pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Wszelkie procesy techniczne, opis zjawisk przyrodniczych, predykcja zachowania układów wiąże się często z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi. Rozważane układy równań różniczkowych (zarówno zwyczajnych jak i cząstkowych) mają za zadanie jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Istotnym elementem matematyki przemysłowej jest modelowanie matematyczne. Obniża ono znacznie koszty budowy układu i pozwala ono sprawdzić zachodzenie pewnych zjawisk za pomocą jedynie implementacji i symulacji. Dzięki matematyce możemy obliczać naprężenia i odkształcenia materiałów, przewidywać pogodę, badać procesy biologiczne. Blok „Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych” będzie poświęcony wyżej opisanym zagadnieniom. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich matematyków oraz inżynierów różnych dziedzin zainteresowanych lub też wykorzystujących w swej pracy najnowsze metody matematyczne w inżynierii.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich referatów i plakatów związanych z tematami zarówno czysto praktycznymi (np. metody numeryczne, ich zastosowania w obliczeniowej mechanice płynów, wytrzymałości materiałów czy też mechanice kwantowej, algorytmy rekonstrukcji w technikach obrazowania medycznego, programowanie całkowitoliczbowe itd.), jak również bardziej teoretycznymi (np. istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań równań różniczkowych, zastosowania nierówności wariacyjnych czy też zagadnienia związane z metodami probabilistycznymi, układami dynamicznymi lub geometrią różniczkową).

Program


Harmonogram

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem konferencji.


Książka abstraktów

Więcej informacji o konferencji oraz abstrakty prelekcji można znaleźć w książce abstraktów.


Organizatorzy

Rada Samorządu Studentów MIM UWWydziałowa Rada Samorządu Studentów MiNI PWKoło Naukowe Matematyków MiNI PWKoło Naukowe Modelowania Matematycznego MiNI PWKoło Pasjonatów Matematyki MIM UWMI2 DataLab


Komitet Organizacyjny

W skład komitetu organizacyjnego wchodzą studenci Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.


Filip Rękawek
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
(MIM UW)

Renata Rólkiewicz
Koordynatorka Główna
(MiNI PW)Bartosz Majewski
(WMS AGH)

Beata Pawlikowska
(MiNI PW)

Dawid Poławski
(MiNI PW)

Patryk Sitko
(WMS AGH)

Michał Suchoński
(MiNI PW)

Partner główny

Partnerzy


PatroniDyrektor Instytutu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. inż. Wojciech Penczek


Dyrektor Instytutu Matematycznego
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Łukasz Stettner


Dyrektor Instytutu Badań Systemowych
Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny


Dziekan Wydziału Fizyki UW
prof. dr hab. Dariusz Wasik


Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW


Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. Stanisław Janeczko

Kontakt


E-mail

W razie pytań zapraszamy do korespondecji z organizatorami przez e-maila: dwumian@mini.pw.edu.pl


Facebook

Znajdziecie nas także na Facebooku – DwuMIan