Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki
22 – 24 marca 2019


Rejestracja na DwuMIan jest już otwarta!
Formularz Rejestracyjny


O Konferencji


Studencka Konferencja Zastosowań Matematyki DwuMIan to pierwsza warszawska konferencja studencka organizowana przez czołowe ośrodki matematyczne w Polsce – Wydział MIM UW oraz Wydział MiNI PW.

Powstała ona z inicjatywy:

  • Koła Naukowego Modelowania Matematycznego Politechniki Warszawskiej,
  • MI2 Data Labu,
  • Zarządu Samorządu Studentów Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Wydziałowej Rady Samorządu Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej,
  • Koła Naukowego Data Science Politechniki Warszawskiej.

Celem wydarzenia jest integracja studentów zainteresowanych zastosowaniami metod matematycznych w naukach technicznych i przyrodniczych. W ramach konferencji wygłaszane będą referaty przygotowane zarówno przez studentów chcących podzielić się swoją wiedzą jak i osoby zawodowo uprawiające matematykę. Częścią konferencji będzie także sesja plakatowa.

Więcej informacji


Data

22-24 marca 2019


Miejsce

Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stefana Banacha 2
02-097 Warszawa


Regulamin
Regulamin konferencji dostępny jest w tym miejscu.

DwuMIan 2018
Strona edycji 2018

PROGRAM KONFERENCJI

Zachęcamy do zapoznania się z programem zeszłorocznej edycji oraz zeszłoroczną książką abstraktów.

W ramach Konferencji odbędą się dwa spotkania integracyjne. Więcej informacji wkrótce!

Rejestracja

Gorąco zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów. Jest to bardzo łatwy sposób zdobycia stypendium naukowego, szansa na wygranie cennych upominków w konkursach na najlepsze wystąpienie i najlepszy plakat czy po prostu okazja do przećwiczenia swoich umiejętności oratorskich (chociażby przed zbliżającą się obroną).

Abstrakty można przesłać podczas wypełniania formularza rejestracyjnego albo drogą mailową.
W tym roku, dla wygody uczestników przygotowaliśmy szablon abstraktu w systemie LaTeX. Jeśli w abstrakcie występują znaki matematyczne, greckie litery, znaki specjalne, szczególne formatowanie tekstu, prosimy o wysłanie nam abstraktu drogą mailową na adres dwumian@mini.pw.edu.pl. Wiadomość powinna zawierać dwa załączniki: plik *.tex oraz jego skompilowaną wersję w formacie pdf. Prosimy o zadbanie, żeby nazwy plików zawierały imię oraz nazwisko autora. Istnieje wiele narzędzi do edycji oraz kompilacji plików w systemie LaTeX, na przykład program MiKTeX lub edytor online Overleaf.

Formularz Rejestracyjny

Rejestracja będzie otwarta do końca lutego.

Ścieżki tematyczne

Konferencja podzielona jest na dwie równoległe sesje tematyczne.

Statystyka i Inżynieria Danych


W dobie szybkiego postępu technologicznego rejestrowanie i przechowywanie informacji różnego typu nie stanowi już dla nas wyzwania – obecnie o wiele większych trudności nastręcza wybór odpowiedniej części dostępnych pomiarów i ich interpretacja. I choć termin „data scientist”, oznaczający osobę podejmującą próbę zmierzenia się z tym ogromem danych, powstał zaledwie kilka lat temu, od razu zadebiutował jako określenie „najseksowniejszego zawodu XXI wieku”. Big Data i związane z tą tematyką zagadnienia są dziś bez wątpienia jednym z głównych nurtów w szeroko pojętej inżynierii i analizie danych. Szukanie pewnych wzorców i regularności prowadzące do uzyskania nowej wiedzy o otaczającej nas rzeczywistości, problem kompresji zgromadzonych informacji, jak i optymalizacja algorytmów, by możliwa była praca z tak dużymi zbiorami – są to zadania stojące przed statystykami i badaczami danych. Tworzone zgodnie z dostępną nam wiedzą statystyczną modele wyjaśniają zależności pomiędzy zdarzeniami, umożliwiają prognozowanie poziomów różnych czynników oraz wspierają podejmowanie decyzji. Nawet analiza wykorzystująca najprostsze metody może dać nam pewną wiedzę o zachodzących zjawiskach.

Do udziału w bloku „Statystyka i Inżynieria Danych” serdecznie zapraszamy zarówno tych, którzy podchodzą do wymienionych wyżej zagadnień od strony statystyki matematycznej, jak i tych o bardziej praktycznym podejściu, mogących zaprezentować wyniki swojej pracy. W związku z tym zachęcamy do zgłaszania referatów i plakatów poruszających tematykę estymacji i modeli parametrycznych lub nieparametrycznych, analizy wielowymiarowej i szeregów czasowych od strony teoretycznej oraz przedstawiających przykłady ciekawych zastosowań metod analizy danych do odpowiedzi na postawione uprzednio pytania.

Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych

Matematyka pojawia się w wielu dziedzinach nauki. Wszelkie procesy techniczne, opis zjawisk przyrodniczych, predykcja zachowania układów wiąże się często z zaawansowanymi metodami obliczeniowymi. Rozważane układy równań różniczkowych (zarówno zwyczajnych jak i cząstkowych) mają za zadanie jak najwierniej odwzorować rzeczywistość. Istotnym elementem matematyki przemysłowej jest modelowanie matematyczne. Obniża ono znacznie koszty budowy układu i pozwala ono sprawdzić zachodzenie pewnych zjawisk za pomocą jedynie implementacji i symulacji. Dzięki matematyce możemy obliczać naprężenia i odkształcenia materiałów, przewidywać pogodę, badać procesy biologiczne. Blok „Zastosowania matematyki w naukach technicznych i przyrodniczych” będzie poświęcony wyżej opisanym zagadnieniom. Do udziału w nim zapraszamy wszystkich matematyków oraz inżynierów różnych dziedzin zainteresowanych lub też wykorzystujących w swej pracy najnowsze metody matematyczne w inżynierii.

Gorąco zachęcamy do zgłaszania swoich referatów i plakatów związanych z tematami zarówno czysto praktycznymi (np. metody numeryczne, ich zastosowania w obliczeniowej mechanice płynów, wytrzymałości materiałów czy też mechanice kwantowej, algorytmy rekonstrukcji w technikach obrazowania medycznego, programowanie całkowitoliczbowe itd.), jak również bardziej teoretycznymi (np. istnienie, jednoznaczność i regularność rozwiązań równań różniczkowych, zastosowania nierówności wariacyjnych czy też zagadnienia związane z metodami probabilistycznymi, układami dynamicznymi lub geometrią różniczkową).

Zaproszeni goście
Dr Tomasz Miller

Elementy geometrii czasoprzestrzeni
Od czasów Alberta Einsteina i jego wykładowcy Hermanna Minkowskiego wiemy, że czas i przestrzeń nie są odrębnymi składnikami świata fizycznego, lecz stanowią jedynie aspekty "czasoprzestrzeni" dającej się zadziwiająco dobrze modelować jako pewien czterowymiarowy obiekt geometryczny. Co więcej, w ten geometryczny obraz wpisuje się grawitacja, a także przyczynowość, albowiem zgodnie z teorią względności prędkość światła w próżni jest nieprzekraczalna dla wszelkich fizycznych oddziaływań, a zatem także dla wszelkich łańcuchów przyczynowo-skutkowych. Czym się różni geometria Minkowskiego od euklidesowej? Czym są stożki świetlne? Co wynika z geometrycznego ujęcia przyczynowości? Co z rozmytymi cząstkami kwantowymi - czy i one podlegają Einsteinowskiemu ograniczeniu prędkości? Co matematyka przyczynowości dla obiektów nielokalnych ma wspólnego z... optymalizacją robót ziemnych w XVIII-wiecznej Francji?

Bio
Dr Tomasz Miller, fizyk matematyczny, absolwent Wydziałów Fizyki oraz MiNI Politechniki Warszawskiej. Prowadzi badania na styku ogólnej teorii względności i mechaniki kwantowej, zajmując się głównie pojęciem przyczynowości. Autor i współautor kilkunastu artykułów naukowych i popularnonaukowych, obecnie pracuje na Uniwersytecie Jagiellońskim jako adiunkt w Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych. Amator książek Hellera, Lema i Dukaja, a także kawy i żonglerki.


Rozwiń


Dr Szymon Charzyński

Matematyka fal grawitacyjnych
Ze względu na skomplikowaną strukturę matematyczną teorii względności, znajdowanie odpowiedzi na pytania, co ta teoria właściwie przewiduje w konkretnych sytuacjach fizycznych trwa w zasadzie do dzisiaj. Jednym z przykładów jest zjawisko promieniowania grawitacyjnego. Einstein szybko po sformułowaniu teorii względności wywnioskował, że przewiduje ona istnienie fal grawitacyjnych. W późniejszych swoich pracach poddał tę hipotezę w wątpliwość, aż w końcu w swoim mniemaniu ją obalił. W konsekwencji, wielu uczonych, uznając autorytet Einsteina, nie wierzyło w promieniowanie grawitacyjne. Na szczęście nie wszyscy. Przełomowe prace teoretyczne ukazały się już po śmierci Einsteina i przekonały środowisko relatywistów, że ogólna teoria względności jednak przewiduje istnienie fal grawitacyjnych. Otworzyło to drogę do budowy detektorów, które kilka lat temu potwierdziły wreszcie doświadczalnie istnienie promieniowania grawitacyjnego. W swoim wystąpieniu opowiem o głównych zwrotach akcji w historii matematycznych zmagań z teorią promieniowania grawitacyjnego oraz o najnowszych teoretycznych przewidywaniach zaskakujących własności pewnych typów fal grawitacyjnych.

Bio
Dr Szymon Charzyński jest adiunktem w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się zastosowaniami geometrii różniczkowej i teorii grup w klasycznej i kwantowej teorii pola. Jego najnowsze wyniki dotyczą pułapkowania cząstek przez fale grawitacyjne obdarzone orbitalnym momentem pędu. Od 2013 roku pracuje w miesięczniku Delta, gdzie od października 2018 pełni funkcję redaktora naczelnego.


Rozwiń


Dr hab. Javier de Lucas Araujo

Piękna geometryczna droga do rzeczywistości
Wykład stanowi krótki przewodnik historyczny po różnych teoriach geometrycznych, które pojawiły się w celu wyjaśnienia własności i struktury wszechświata. Zaczynając od przełomowych geometrycznych idei przedstawionych w rozprawie habilitacyjnej Riemanna, omówię niezbędne pojęcia matematyczne, m.in. rozmaitości symplektycznej, wielosymplektycznej, Poissona, Riemanna, pojawiające się w opisie równań Maxwella w elektromagnetyzmie, mechaniki klasycznej i kwantowej, klasycznej teorii pól, teorii względności i najnowocześniejszych teorii fizycznych. W tych wszystkich teoriach, geometria odgrywała istotną rolę w celu wyjaśnienia właściwości problemów fizycznych.

Bio
Dr hab. Javier de Lucas pracuje w Katedrze Metod Matematycznych Fizyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW). Naukowo zajmuje się geometrią różniczkową, nieliniowymi równaniami różniczkowymi oraz ich zastosowaniami w fizyce i matematyce. Jest autorem 46 publikacji naukowych. Jego praca doktorska została wyróżniona nagrodą specjalną Uniwersytetu w Saragossie (Hiszpania). Był postdokiem w Instytucie Matematycznym PAN i realizował pobyty naukowe w École Normale Supérieure de Cachan (Francja) oraz Centre de Recherches Mathématiques (Kanada). Otrzymał różne nagrody naukowe oraz dydaktyczne, m.in. Nagrodę Dydaktyczną Wydziału Fizyki UW (2013), Nagrodę Indywidualną Trzeciego Stopnia (UW, 2015) oraz Nagrodę Dydaktyczną Rektora UW (2017).


RozwińKolejni prelegenci wkrótce!Organizatorzy

Zarząd Samorządu Studentów MIM UWWydziałowa Rada Samorządu Studentów MiNI PWKoło Naukowe Modelowania MatematycznegoMI2 DataLabKoło Naukowe Data Science MiNI PW

Komitet organizacyjny

Krzysztof Spaliński – przewodniczący komitetu organizacyjnego
Michał Suchoński – koordynator główny (MiNI PW)
Szymon Maksymiuk – koordynator ds. promocji
Łukasz Błaszczyk
Alicja Gosiewska
Krzysztof Jahn
Joanna Jasińska
Małgorzata Łazęcka
Jolanta Mozyrska
Aleksandra Mysiak
Kacper Siemaszko
Aleksandra Strączyńska
Kamil Wołos

Komisja programowa

prof. dr hab. Urszula Foryś (MIM UW)
prof. dr hab. Przemysław Grzegorzewski (MiNI PW, IBS PAN)
dr hab. Monika Piotrowska (MIM UW)
dr Piotr Krzyżanowski (MIM UW)
dr inż. Łukasz Błaszczyk (MiNI PW)

Partner GłównyPartnerzy

Patroni


Politechnika Warszawska

Dyrektor Instytutu Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Sławomir Zadrożny

Dyrektor Instytutu Matematycznego Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Łukasz Stettner

Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego
Uniwersytetu Warszawskiego

Dziekan Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Dariusz Wasik

Centrum Studiów Zaawansowanych
Politechniki Warszawskiej

Wspierają nas


Fundacja Naukowa SmarterPoland.pl


Szkoły Matematyki Poglądowej


Miesięcznik "Delta"Ogólnopolska Matematyczna Konferencja Studentów

DwuMIan poleca

Zapraszamy na wydarzenia organizowane przez naszych partnerów, patronów oraz innych organizacji wspierających.


11 – 15 marca 2019: Graduate school on Industrial applications of stochastic modeling, IMPAN, Warsaw

18 – 22 marca 2019: 144 European Study Group with Industry (144 ESGI), IMPAN, Warsaw

Rozwiń listę wydarzeń

Często zadawane pytania

Czy przy zapisach na Konferencję DwuMIan obowiązuje opłata konferencyjna?
Tak, w tym roku pobieramy od Uczestników opłatę w wysokości 35 zł.

Czy Uczestnicy mają zapewniony nocleg?
Nie zapewniamy noclegów, ale załatwiliśmy 10% zniżki dla Uczestników do kilku warszawskich hosteli.

Czy uczestnicy mają zapewnione wyżywienie?
W cenę konferencji wliczone są obiady w piątek i sobotę oraz ciastka i napoje podczas przerw kawowych.

Co zawiera pakiet startowy?
W pakiecie startowym znajdziesz koszulkę, identyfikator ze smyczą i zestaw gadżetów od organizatorów i Partnerów konferencji.

Czy jak przyjadę później (np. w sobotę albo niedzielę), to będę miał możliwość zarejestrowania się na konferencję i otrzymania pakietu startowego?
Tak, rejestracja będzie możliwa przez cały czas trwania konferencji.

Ile mam czasu na wygłoszenie prezentacji?
Na każdy referat przeznaczone jest 15 minut + 5 minut na pytania od publiczności. Prelegent będzie w widoczny dla niego sposób informowany o czasie pozostałym do końca prezentacji.

Czy referat / plakat może być prezentowany w języku innym niż polski?
Wiodącym językiem Konferencji DwuMIan jest polski, jednak jeśli masz potrzebę wygłoszenia referatu po angielsku, to dajemy taką możliwość. W takim wypadku prosimy o wyraźne zaznaczenie tego faktu podczas zgłoszenia. To samo tyczy się posterów. Inne języki nie będą dopuszczane.

Czy jeśli chce za mną przyjechać opiekun naukowy, to musi rejestrować się na konferencję?
Opiekun naukowy może uczestniczyć w Konferencji DwuMIan za darmo, jednak nie będą mu przysługiwały obiady oraz pakiet startowy. Prosimy o poinformowanie nas o przyjeździe takiej osoby w celu wyrobienia identyfikatora.

Kontakt

E-mail

W razie pytań zapraszamy do korespondecji z organizatorami przez e-maila: dwumian@mini.pw.edu.pl

Facebook

Znajdziecie nas także na Facebooku – DwuMIan